• Izbira zavarovanja
 • Osebni podatki
 • Povzetek in plačilo

1. Izberite tip zavarovanja

Turistično zavarovanje

Potovanje se opravi v enem kosu za določeno število dni. Namen potovanja je lahko zasebne ali službene narave.

Trajanje: 1 - 365 dni
ali

Celoletna zavarovanja

Velja za neomejno število potovanj znotraj enega leta, kjer posamezna pot ne sme biti daljša od 90 dni. Namenjena je vsem, ki bivajo v Sloveniji, a pogosto potujejo v tujino.

Trajanje: 1 leto

Dodajte Multirisk

+

Multirisk

Zdravstveno zavarovanje lahko nadgradite v multirisk zavarovanje, ki poleg zdravstvenih kritji pokriva tudi:

 • Preklic leta
 • Izguba/kraja prtljage
 • Zamuda prtljage/leta
 • Izguba uradnih osebnih dokumentov
 • Pravna asistenca
 • Nujno nakazilo denarja
 • Predujem varščine
Podrobnosti

2. Izberite vrsto zavarovanja

Posamezno zavarovanje

Namenjeno posameznikom, ki se za krajši ali daljši čas (do 1 leta) odpravljajo v tujino.

Število potnikov:
ali

Družinsko zavarovanje

 • vsaj 2 osebi
 • družine na istem naslovu
 • starši in njihovi otroci do 26. leta
Število potnikov:
ali

Skupinsko zavarovanje

 • vsaj 9 oseb
 • skupina potuje skupaj in na isto destinacijo
Pri večjem številu oseb so možni dodatni popusti.
Število potnikov:

Izberi področje veljave

Worldwide

Croatia and Montenegro

3. Trajanje zavarovanja

*V kolikor zavarovanje sklepate iz tujine, vam prvih 5 dni zavarovanje ne velja.

4. Športne aktivnosti

*Če se boste v tujini ukvarjali z rekreativnim smučanjem po urejenih progah, doplačila za šport ne potrebujete.

5. Kritja

Zdravstveno

Osnovno

25.000 €

Dvojno

50.000 €

Trojno

100.000 €

Zdravstveno

Nujna zdravstvena pomoč v primeru nezgode
Do zneska navedenega na polici so kriti stroški nujnih zdravstvenih storitev v tujini, ki so posledica nezgode zavarovanca v tujini.
Nujna zdravstvena pomoč v primeru bolezni
Do zneska navedenega na polici so kriti stroški nujnih zdravstvenih storitev v tujini, ki so posledica bolezni ali akutne bolezni zavarovanca v tujini.
Akutno poslabšanje kroničnih bolezni
400 €
800 €
1200 €
Kriti so stroški zdravljenja akutnega poslabšanja za naslednje kronične bolezni: bolezni srca, ledvičnih kamnov, astme in sladkorne bolezni.
Zdravila
Kriti so stroški nakupa zdravil in zdravniških pripomočkov izdanih na zdravniški recept ali predpisanih na zdravniškem izvidu.
Nujne zobozdravstvene storitve
100 €
200 €
300 €
Zavarovanje krije nujno zobozdravstveno pomoč, ki je potrebna za odpravo akutne bolečine zaradi bolezni ali sveže poškodbe zobovja, vključno z ekstrakcijo zoba, do zneska v preglednici kritij navedeni na koncu teh pogojev.
Repatriacija (prevoz v domovino)
25.000 €
50.000 €
100.000 €
V primeru težje bolezni ali poškodbe so kriti stroški prevoza obolelega ali poškodovanega zavarovanca v domovino s predhodnim soglasjem asistenčne družbe, če se zavarovanec iz zdravstvenih razlogov ne more vrniti v domovino na način, kot je to prvotno nameraval.
Prevoz družinskega člana v primeru hospitalizacije
vozovnica
vozovnica
vozovnica
V primer hospitalizacije zavarovanca bo zavarovalnica krila stroške povratne vozovnice za javni prevoz (ekonomski razred) obiska za enega družinskega člana, če se zavarovanec iz zdravstvenih razlogov ne more vrniti v domovino in je hospitaliziran več kot 7 dni iz razlogov kritih po teh pogojih.
Prevoz posmrtnih ostankov v domovino
V primeru smrti zavarovanca so kriti stroški prevoza posmrtnih ostankov zavarovanca v domovino.
Spremstvo mladoletnega otroka
Kriti so stroški prevoza zavarovančevega otroka, mlajšega od 18 let, do stalnega bivališča, kot tudi stroški prevoza njegovega spremljevalca v primeru zavarovančeve hospitalizacije ali smrti.
Povratek v primeru smrti družinskega člana
Zavarovanje krije stroške organizacije nujne vrnitve v domovino v izrednih primerih (težja bolezen ali smrt družinskega člana v domovini). Kriti so stroški prestavitve letalske karte oz. povratnega rednega poleta (ekonomski razred), če prestavitev ni možna ali vožnje z vlakom (1. razred) zavarovanca v domovini.
Starost
do 75 let
do 75 let
do 75 let
Po tem ceniku se lahko zavarujejo osebe stare do dopolnjenega 75. leta starosti.
Doplačila za starost od 75 do 85 let
50%
50%
50%
Osebe v starosti od 75 do 85 let imajo 50% doplačilo na premijo.
Doplačila za starost nad 85 let
100%
100%
100%
Osebe starejše od 85 let imajo 100% doplačilo na premijo.

Multirisk

Multirisk

Preklic leta
100 €
150 €
250 €
Če preklic leta in čakanje na naslednji let traja več kot 6 ur, so kriti stroški (ob predložitvi originalnih računov) za:
 • nastanitev,
 • prevoz do bližnje nastanitve,
 • restavracijski obrok,
 • napitke,
 • nujne telefonske klice.
Izguba/kraja prtljage
150 €
250 €
400 €
Za prtljago se štejejo predmeti namenjeni osebni rabi, ki so pod stalnim nadzorom in so mu bili odtujeni (tatvina/rop) ali izgubljeni med transportom, za katerega je odgovorna tretja oseba.
Za predmete namenjene osebni rabi se prenosni telefon, fotoaparat, kamera, MP3 predvajalnik, tablica ali prenosni računalnik štejejo le, če so bili zavarovancu odtujeni s silo s strani tretje osebe (rop/tatvina).
Zamuda prtljage
30 €
60 €
90 €
Če prtljaga ali let zavarovanca zamuja vsaj 4 ure, se krijejo stroški nujnih nakupov do dogovorjenega zneska.
*Nujni stroški:
 • Zamuda leta: stroški za restavracijski obrok in osvežilne napitke ob predložitvi originalnih računov
 • Zamuda prtljage: stroški za nakup nujno potrebnih oblačil / obutve, zdravil in toaletnih potrebščin, ob predložitvi originalnih računov
Izguba ali kraja osebnih dokumentov
50 €
75 €
100 €
Če zavarovanec izgubi ali so mu bili odtujeni (tatvina/rop) uradni osebni dokumenti, potrebni za povratno potovanje (potni list in/ali osebna izkaznica), so kriti stroški izdelave novih uradnih osebnih dokumentov.
Organizacija pravne pomoči
Asistenčna družba bo zavarovancu organizirala pravno pomoč, če bo v tujini sodno preganjan zaradi kazenske ali civilne odgovornosti. Pravna pomoč pomeni, da bomo zavarovancu zagotovili imena in naslove odvetnikov in odvetniških pisarn za njegovo pravno obrambo. Asistenčna družba lahko organizira tudi pomoč prevajalca. Stroški pravne obrambe niso kriti.
Nujno nakazilo denarja
2.000 €
3.000 €
4.000 €
CORIS zavarovancu nakaže znesek, ki ga vnaprej plača oz. zanj jamči sorodnik zavarovanca, medtem ko strošek mednarodnega nakazila krije zavarovalnica.
Nujen prenos sporočil
Kadar nastanek zavarovalnega primera zahteva spremembo zavarovančevega bivanja v tujini, bo asistenčna družba organizirala prenos nujnih sporočil in rezervacijske storitve. Sporočila bo prenesla družini zavarovanca ali na želeni službeni naslov. Asistenčna družba bo prilagodila hotelske in letalske rezervacije, rent a car rezervacije in uskladila ostale obveznosti po navodilu zavarovanca.
Nezgodna smrt
10.000 €
20.000 €
30.000 €
Če zavarovanec v času bivanja v tujini utrpi telesno poškodbo, ki neodvisno od drugih vzrokov povzroči njegovo smrt, bo zavarovalnica izplačala odškodnino do višine zavarovalne vsote, ki je dogovorjena na polici. Zavarovalnina se izplača upravičencu (partner, otroci,…).
Civilna odgovornost
25.000 €
50.000 €
100.000 €
Zavarovanje krije škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov (vključno z odvetniškimi in drugimi stroški), ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu. Krite so telesne poškodbe in poškodba lastnine. Zavarovanec NE sme priznati odgovornosti, plačati, ponuditi plačila ali obljubiti plačilo. Kritje odgovornosti je izključeno pri vseh zahtevkih, ki so povezani z igranjem golfa in pri vseh zimskih športih.
Predujem varščine
2.500 €
5.000 €
10.000 €
Če je zavarovanec dolžan lokalnim oblastem v tujini plačati varščino, lahko to zanj v njegovem imenu stori asistenčna družba. Pred nakazilom varščine mora zavarovanec podpisati zavezo za vračilo tega zneska.
Copyright April © 2017 | Tehnična izvedba TriTim spletne in mobilne rešitve