CORIS asistenca

Že več kot 25 let stojimo ob strani slovenskim popotnikom, ki se odpravljajo v tujino in odkrivajo nova obzorja. Vsak trenutek v dnevu in vse dni v letu zagotavljamo zdravstveno oskrbo ob nujnih medicinskih primerih v tujini. Naša tradicija je naša garancija.

Obrazci za povračilo stroškov

Zdravljenje v tujini

V kolikor ste v tujini sami založili za nastale stroške zdravljenja, izpolnite ta obrazec.

Multirisk

V primeru, ko v tujini pride do nepredvidenih situacij, kritih po pogojih MULTIRISK paketa, izpolnite ta obrazec.

Riziko odpovedi

V primeru uveljavljanja odpovedanega potovanja, izpolnite ta obrazec.

Kako reagirati v primeru, ko je v tujini potrebno založiti za nastale stroške zdravljenja?

Coris Coris

Kako reagirati ob nepredvidenih situacijah

Preklic leta ali zamuda na povezovalni let
Preklic leta ali zamuda na povezovalni let

Od letalskega prevoznika morate pridobiti potrdilo, da je bil let preklican oz. ste zaradi določenih težav predhodnega leta zamudili na povezovalni let. Na podlagi uradnega potrdila, ter originalnih računov vam potem ob povratku domov povrnemo stroške, ki so vam s tem nastali.

Izguba / kraja prtljage
Izguba / kraja prtljage

Če so vam bili predmeti odtujeni (tatvina/rop) morate o tem obvezno obvestiti policijo in pridobiti policijski zapisnik. Ko so vam prtljago izgubili med prevozom, morate od letalskega prevoznika pridobiti ustrezno potrdilo, da je prtljaga dokončno izgubljena in iskanje zaključeno.

Zamuda prtljage / rednega prevoza
Zamuda prtljage / rednega prevoza

Ko pride do zamude prevoza ali zamude prtljage morate pridobiti ustrezno potrdilo, ki ga izda prevoznik. Na podlagi izdanega potrdila in originalnih računov vaših stroškov, ki so s tem nastali, se vam ob povratku v domovino le te povrnejo.

Izguba ali kraja osebnih dokumentov
Izguba ali kraja osebnih dokumentov

V primeru izgubljenega ali ukradenega dokumenta čimprej stopite v kontakt z nami na +386 1 519 20 20. Če so vam dokument ukradli, morate krajo prijaviti tudi na policijo.

Pravna pomoč
Pravna pomoč

Če v tujini iz malmarnosti in nenamerno pridete v navzkrižje z zakonom in ste zaradi tega sodno preganjani, nas čimprej pokličite na +386 1 519 20 20, da vam priskrbimo kontakt odvetniške pisarne oziroma odvetnika, ki bo prevzel vašo obrambo.

Predujem varščine
Predujem varščine

V primeru, da morate lokalnim oblastem plačati kazensko varščino (značilno zlasti v anglosaksonskem pravnem redu) in nimate na voljo dovolj denarja, lahko znesek za vas založi tudi CORIS. Pred nakazilom se mora zavarovanec ali nekdo v njegovem imenu zavezati, da bo znesek vrnil.

Zavarovanje odgovornosti zasebnika
Zavarovanje odgovornosti zasebnika

Ko v tujini s svojim ravnanjem tretji osebi povzročite škodo (materijalno ali nematerijalno) in ta oseba od vas zahteva odškodnino, bo CORIS prevzel vašo obrambo. Poleg tega, da nas o tem nemudoma obvestite, je pomembno tudi, da predhodno nikoli ne priznate odgovornosti, ne plačate ali ne obljubite plačila škode.

Nujno nakazilo denarja
Nujno nakazilo denarja

Če v tujini npr. izgubite ali vam ukradejo denarnico in zaradi tega ostanete brez gotovine in kartic, nas čimprej pokličite na +386 1 519 20 20, da bomo lahko uredili dostavo gotovine k vam (npr. preko Western Union). Predhodno se morate vi ali nekdo v vašem imenu zavezati, da bo znesek povrnjen. Strošek transakcije pa nosi CORIS.

Nujen prenos sporočil
Nujen prenos sporočil

Ko bi nastanek zavarovalnega primera povzročil spremembo vašega bivanja v tujini, bo CORIS prevzel organizacijo prenosa sporočil (svojcem ali v službo) in opravil morebitne prilagoditve hotelskih ali letalskih rezervacij, rezervacij za rent a car ipd…

Kako reagirati ob nepredvidenih situacijah

Preklic leta ali zamuda na povezovalni let
Preklic leta ali zamuda na povezovalni let

Od letalskega prevoznika morate pridobiti potrdilo, da je bil let preklican oz. ste zaradi določenih težav predhodnega leta zamudili na povezovalni let. Na podlagi uradnega potrdila, ter originalnih računov vam potem ob povratku domov povrnemo stroške, ki so vam s tem nastali.

Izguba / kraja prtljage
Izguba / kraja prtljage

Če so vam bili predmeti odtujeni (tatvina/rop) morate o tem obvezno obvestiti policijo in pridobiti policijski zapisnik. Ko so vam prtljago izgubili med prevozom, morate od letalskega prevoznika pridobiti ustrezno potrdilo, da je prtljaga dokončno izgubljena in iskanje zaključeno.

Zamuda prtljage / rednega prevoza
Zamuda prtljage / rednega prevoza

Ko pride do zamude prevoza ali zamude prtljage morate pridobiti ustrezno potrdilo, ki ga izda prevoznik. Na podlagi izdanega potrdila in originalnih računov vaših stroškov, ki so s tem nastali, se vam ob povratku v domovino le te povrnejo.

Izguba ali kraja osebnih dokumentov
Izguba ali kraja osebnih dokumentov

V primeru izgubljenega ali ukradenega dokumenta čimprej stopite v kontakt z nami na +386 1 519 20 20. Če so vam dokument ukradli, morate krajo prijaviti tudi na policijo.

Pravna pomoč
Pravna pomoč

Če v tujini iz malmarnosti in nenamerno pridete v navzkrižje z zakonom in ste zaradi tega sodno preganjani, nas čimprej pokličite na +386 1 519 20 20, da vam priskrbimo kontakt odvetniške pisarne oziroma odvetnika, ki bo prevzel vašo obrambo.

Predujem varščine
Predujem varščine

V primeru, da morate lokalnim oblastem plačati kazensko varščino (značilno zlasti v anglosaksonskem pravnem redu) in nimate na voljo dovolj denarja, lahko znesek za vas založi tudi CORIS. Pred nakazilom se mora zavarovanec ali nekdo v njegovem imenu zavezati, da bo znesek vrnil.

Zavarovanje odgovornosti zasebnika
Zavarovanje odgovornosti zasebnika

Ko v tujini s svojim ravnanjem tretji osebi povzročite škodo (materijalno ali nematerijalno) in ta oseba od vas zahteva odškodnino, bo CORIS prevzel vašo obrambo. Poleg tega, da nas o tem nemudoma obvestite, je pomembno tudi, da predhodno nikoli ne priznate odgovornosti, ne plačate ali ne obljubite plačila škode.

Nujno nakazilo denarja
Nujno nakazilo denarja

Če v tujini npr. izgubite ali vam ukradejo denarnico in zaradi tega ostanete brez gotovine in kartic, nas čimprej pokličite na +386 1 519 20 20, da bomo lahko uredili dostavo gotovine k vam (npr. preko Western Union). Predhodno se morate vi ali nekdo v vašem imenu zavezati, da bo znesek povrnjen. Strošek transakcije pa nosi CORIS.

Nujen prenos sporočil
Nujen prenos sporočil

Ko bi nastanek zavarovalnega primera povzročil spremembo vašega bivanja v tujini, bo CORIS prevzel organizacijo prenosa sporočil (svojcem ali v službo) in opravil morebitne prilagoditve hotelskih ali letalskih rezervacij, rezervacij za rent a car ipd…

Povračilo stroškov z naslova zavarovanja riziko odpovedi

Povračilo stroškov z naslova zavarovanja riziko odpovedi

Odpoved potovanja mora zavarovanec sporočiti v 48 urah po nastanku škodnega dogodka po e-pošti na naslov odpoved@coris.si. V primeru zamude zavarovalnica ni dolžna izplačati zavarovalnine.

Po prejemu celotne dokumentacije in odobritvi kritja nastalih stroškov iz naslova zavarovanja rizika odpovedi potovanja, se zavarovancu povrne znesek, ki ga v primeru odpovedi ne prizna letalska družba, hotel idr.

Stopiti v stik z nami je preprosto.

Naši člani ekipe vam bodo z veseljem in hitro odgovorili.