Splošni pogoji uporabe spletnega mesta

1. Splošni pogoji uporabe spletnega mesta

Splošni pogoji uporabe določajo pravice in obveznosti lastnika spletnega mesta ter njegovih uporabnikov, način in pogoje uporabe vsebin ter funkcionalnosti na naslovu www.coris.si, kjer se uporabniki nahajajo.

Assistance CORIS d.o.o. uporabnike naproša, da si Splošne pogoje uporabe spletnega mesta www.coris.si pazljivo preberejo. Z vstopom na spletno mesto www.coris.si uporabniki potrjujejo, da so s temi pogoji uporabe seznanjeni, da z njimi soglašajo ter, da jih njihove določbe zavezujejo.

Pogoji uporabe veljajo za celotno spletno mesto www.coris.si.

Assistance CORIS d.o.o. si bo prizadeval, da:

- bo spletno mesto delovalo nemoteno, vendar pa za izpad oziroma nedelovanje, ki je posledica višje sile ali dejanj tretjega, ki jih ni bilo mogoče pričakovati in se njegovim posledicam izogniti ali jih odstraniti, ne odgovarja; 

- bo v primeru izpada oziroma nedelovanja spletnega mesta, ta začel delovati v najkrajšem možnem času;

- bodo podatki, objavljeni na spletnem mestu www.coris.si točni.

Assistance CORIS d.o.o. ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti za napake ali opustitve v vsebini spletnega mesta, hkrati pa si pridržuje pravico, da spreminja, dopolnjuje in posodablja funkcionalnost in vsebine na spletnem mestu.

1.1 Omejitev osebne in nekomercialne uporabe

Uporabniki lahko uporabljajo spletno mesto www.coris.si le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del spletnega mesta www.coris.si, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe.

1.2 Podatki o ponudniku in vpisu v register

Naziv: Assistance CORIS d.o.o.
Naslov: Ulica bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana
Direktor: Matej Pajnič
ID številka: SI67556639
Matična številka: 5775582
Vpis v SRG: 1/23824/00
Osnovni kapital: 12.855,99 EUR

1.3 Spreminjanje in veljavnost Splošnih pogojev uporabe

Assistance CORIS d.o.o. lahko pogoje uporabe v času veljavnosti spremeni. Spremenjeni pogoji uporabe začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletnem mestu www.coris.si in so s tem dnem za uporabnike spletnega mesta zavezujoči.

2. Varnost

Vgrajeni varnostni mehanizmi spletnega mesta zmanjšujejo možnost zlorabe. Assistance CORIS d.o.o. se bo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in gospodarstvenika trudil preprečiti vsakršne zlorabe, ne odgovarja pa za škodo, ki bi uporabniku nastala iz naslova zlorab, razen, če bi jo Assistance CORIS d.o.o. povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti.

2.1 Varovanje zasebnosti

Assistance CORIS d.o.o. se zaveda, da sta zasebnost in varovanje osebnih podatkov zelo pomembni. Ko uporabniki brskajo po spletnem mestu www.coris.si in niso prijavljeni na nobeno spletno storitev, brskajo anonimno, vendar pa Assistance CORIS d.o.o. sledi, kako spletno mesto uporabljajo. Podatki o uporabi spletnega mesta ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov, Assistance CORIS d.o.o. jih uporablja zgolj z namenom izboljšanja uporabe spletnega mesta.

Za izvedbo spletnega naročila na spletnem mestu www.coris.si je za kreiranje uporabniškega računa potreben vpis vseh zahtevanih podatkov. Uporabnik je dolžan po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni.

Ker se Assistance CORIS d.o.o. zaveda pomembnosti varovanja osebnih podatkov vseh uporabnikov spletnega mesta www.coris.si, je za varovanje in upravljanje s temi podatki zagotovil ustrezen nadzor.

Assistance CORIS d.o.o. se zavezuje, da bo zaščitil zasebnost uporabnikov. Vsi podatki, za katere bo Assistance CORIS d.o.o. skrbel, jih uporabljal v skladu z veljavno zakonodajo kot tudi v skladu z izjavo o varovanju zasebnosti, so shranjeni v varovanem okolju.

2.2 Omejitev odgovornosti

Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z uporabo njegovega uporabniškega računa. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti Assistance CORIS d.o.o.

Assistance CORIS d.o.o. ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi nepooblaščene uporabe njegovega računa in gesla.

Uporabnik se zaveže, da bo spletno mesto www.coris.si uporabljal v skladu s temi pogoji uporabe, zagotavljal tajnost gesla ter upošteval pravila in obvestila objavljena na spletnem mestu.

2.3 Nezakonita ali prepovedana uporaba

Uporabnik ne sme poizkušati pridobiti si nepooblaščen dostop do katere koli storitve spletnega mesta www.coris.si, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o katerem koli drugem uporabniku.

2.4 Pravica do uporabe povratnih informacij in predlogov

Assistance CORIS d.o.o. spodbuja posredovanje povratnih informacij in predlogov o storitvah in vsebinah spletnega mesta www.coris.si, saj to omogoča redne izboljšave storitev, namenjene uporabnikom. Assistance CORIS d.o.o. se bo odločil ali bo posredovane informacije in predloge upošteval ali ne.

2.5 Zbiranje osebnih podatkov

Assistance CORIS d.o.o., v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov zagotavlja, da bo osebne podatke uporabnikov uporabljal za delovanje in vzdrževanje njihovega računa in omogočanje storitev spletnega mesta www.coris.si.

Kdo je CORIS?
Asistenčna družba Assistance CORIS d.o.o., Ul. bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana; CORIS pooblaščeni partnerji (turistične agencije in zavarovalni zastopniki, ki sklepajo zavarovanja v imenu / za podjetje Assistance CORIS); CORIS zaposleni, ki vam 24/7 zagotavljajo nudenje pomoči; AmTrust International Underwriters Designated Activity Company, Sedež: 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Ireland.

Katere osebne podatke zbiramo?
Zbiramo vaše osnovne osebne podatke (npr. ime in priimek) ter podatke za lažjo in hitrejšo komunikacijo (npr. naslov, mail, telefon). Prav tako so za nas pomembni podatki, ki omogočajo oblikovanje profilov (npr. demografski podatki, spol, ….), da bi vam lahko pripravili prilagojeno ponudbo, ki bo skladna z vašimi potrebami in željami, sem spadajo tudi podatki, ki se nanašajo na vaša že predhodno sklenjena zavarovanja pri nas (npr. zavarovanje Rizika odpovedi). Informacije glede izbranih (želenih) načinov komunikacije s CORISom, o komunikaciji s CORISom, vključno s tržnim komuniciranjem, datum prijave, IP naslov računalnika, iz katerega je bila prijava narejena in kasnejši podatki o klikih. Podatki, pomembni za zavarovanje (npr. škodni dogodki, uveljavljanje zahtevkov za povračilo stroškov, …).

Zakaj zbiramo vaše osebne podatke?
Da vam zagotovimo informacije, izdelke ali storitve, ki jih potrebujete od nas in za katere menimo, da bi vas utegnili zanimati. Prav tako je kvalitetna obdelava podatkov pomembna, da ne prejemate nepotrebnih obvestil.

3. Način plačila in dostava

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila na spletu:

3.1 Preko UPN obrazca

UPN obrazec

Zavarovanje boste lahko plačali preko katerekoli spletne banke. Po potrditvi naročila vam bomo posredovali vse potrebne podatke za izpolnitev plačilnega naloga UPN (obrazec). Predhodno izpolnjeno položnico boste prejeli na vaš email naslov. Vsa naročila, ki do začetka veljavnosti zavarovanja ne bodo plačana bomo avtomatsko stornirali.

3.2 S plačilno kartico

Plačilne kartice

Med plačilnimi karticami iz seznama izberite ustrezno. Izbirate lahko med naslednjimi: Mastercard, Visa, Visa Electron, Aktiva, Maestro iz Aktiva group in izdan od drugih bank, če dovoljujejo nakupe preko spleta, Diners Club Erste bank (za uporabo plačilnih kartic pri svoji banki preverite, če je kartici, s katero želite plačati, omogočena funkcija za spletno plačevanje). Na koncu postopka stranka potrdi pogoje premije in s klikom na gumb “potrdi” preide na varno plačilno stran Banke Koper iz grupe Intesa San Paolo, kot ponudnika varnih spletnih plačil s kreditnimi karticami. Več o sistemu Activa, uporabi kartic Mastercard z naprednim sistemom SecureCode TM ali kartic Visa s sistemom Verified by Visa, si lahko ogledate tu: Activa. Če ste imetnik kartice kartičnega sistema Activa (na vaši kartici vidite logotip Activa), se lahko za pomoč pri uporabi kartic obrnete na Servisni center Activa na telefonsko številko (05) 666 1256 (več o tem si lahko ogledate tu: Activa). Zaradi zagotavljanja najvišje stopnje plačilne varnosti se nadzira pristnost opravljenih transakcij. V primeru suma zlorabe je vsaka takšna transakcija brez predhodnega obvestila predana pristojnim organom za preprečevanje zlorab.

V primeru plačila s plačilnimi ali kreditnimi karticami veljajo še naslednji pogoji:
plačnik ni nujno, da je tudi zavarovanec oziroma zavarovanec ni nujno, da je lastnik plačilne ali kreditne kartice. Po oddaji naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila, razen v posebnih primerih, ki jih določi ponudnik. Po končanem nakupu stranka na elektronski naslov prejme potrdilo o sklenjenem zavarovanju ter elektronsko polico. Vsak korak je časovno omejen na nekaj minut. Ko ta čas poteče, se postopek samodejno prekine.

Pravica do odstopa od nakupa
Zavarovalna polica ni predmet vračila. V primeru, če je bila zavarovalna pogodba sklenjena na daljavo (preko spleta, telefona ipd.) in za zavarovalno obdobje daljše od 30 dni, lahko zavarovalec brez razloga zavarovalno pogodbo odpove vendar najkasneje 15 dni pred začetkom zavarovanja. V tem primeru zavarovalnica vrne celoten znesek vplačane premije. Odstop mora biti pisen in vložen na zavarovalnico do izteka roka, pri čemer se šteje, da je vložen v roku, če je do izteka roka priporočeno oddan na pošti. Zavarovalec nima pravice do odstopa od pogodbe po tem odstavku pri zavarovalnih pogodbah z veljavnostjo, krajšo od enega meseca.

Dostava
Ponudnik bo zavarovalno polico dostavil v dogovorjenem roku oziroma jo uporabnik prejme takoj po opravljeni rezervaciji ali nakupu na elektronski naslov, ki ga je podal v postopku rezervacije. V kolikor je podal napačen elektronski naslov ponudnik ne jamči za dostavo.

Varnost
Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Ponudnik v te namene uporablja 256-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.

Za varne avtorizacije in transakcije s kreditnimi karticami skrbi Banka Koper iz skupine Intesa San Paolo. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatki o karticah se ne beležijo na strežniku ponudnika.

3.3 Pritožbe in spori

Assistance CORIS d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in zagotavlja učinkovito obravnavo pritožb na vseh prodajnih mestih. V primeru težav nas pokličite na telefonsko številko 01 5133 500, pošljite elektronsko sporočilo na coris@coris.si ali nam pišite na naslov Assistance CORIS d.o.o., ulica bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
Na podlagi Uredbe 524/2013/EU je bila ustanovljena enotna vstopna točka za reševanje sporov, ki izvirajo iz spletne prodaje. S klikom na povezavo boste preusmerjeni na platformo https://webgate.ec.europa.eu. Za dodatno pomoč se lahko obrnete na Nacionalno kontaktno točko - Slovenija. Podatki so navedeni na povezavi: https://webgate.ec.europa.eu. Družba Assistance CORIS d.o.o. kot pristojnega za reševanje potrošnikih sporov priznava sledečega izvajalca:

Izvajalec IRPS: Evropski center za reševanje sporov
Poslovni naslov: Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana
E- naslov: info@remove-this.ecdr.si
Telefon in faks: T: 08 205 65 90, F: 01 244 99 95
Kontaktna oseba: Uroš Petohleb

4. Uporaba piškotkov

Piškotek je niz znakov, ki ga spletni brskalnik uporabnikov lahko trajno shrani na njihovem računalniku. Vanj se shranjujejo vsi podatki in izbire o obiskih posameznih spletnih mest. Spletno mesto www.coris.si uporabi piškotke vsakič, ko ga obiščejo tako, da shranijo njihov edinstveni identifikator, čas vpisa in druge nujne podatke, ki niso osebne narave, v zaščiten piškotek, ki se začasno shrani na njihovem računalniku. Ko na njihovem računalniku uporabniki zaprejo vse spletne brskalnike, uničijo tudi vse piškotke, ki jih je spletno mesto www.coris.si začasno shranilo na njihovem računalniku.

Piškotek omogoča premikanje po spletnem mestu www.coris.si, ne da bi se uporabnikom bilo treba ponovno vpisovati za dostop do vsake strani. Z uporabo nastavitev v spletnem brskalniku lahko uporabniki dovolijo ali preprečijo prejemanje piškotkov. Če uporabniki ne želijo prejemati piškotkov, ne bodo mogli uporabljati vseh storitev, ki jih spletno mesto www.coris.si nudi.

5. Splošno

Ti pogoji uporabe določajo razmerje med uporabniki in Assistance CORIS d.o.o. glede na storitve spletnega mesta www.coris.si, ki nadomestijo vse prejšnje komunikacije in ponudbe, bodisi elektronske, ustne ali pisne, med uporabniki in Assistance CORIS d.o.o, d. d., v skladu s storitvami spletnega mesta.

5.1 Avtorske pravice

Vsa vsebina spletnega mesta Assistance CORIS d.o.o razen vsebin, ki jih vnesejo uporabniki, je zaščiteno avtorsko delo Assistance CORIS d.o.o, in/ali njegovih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane.

5.2 Dodatne informacije

Vprašanja v zvezi s Splošnimi pogoji uporabe spletnega mesta Assistance CORIS d.o.o lahko uporabnik pošlje na elektronski naslov coris@coris.si ali po navadni pošti na naslov: Assistance CORIS d.o.o., Ulica bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana.

5.4. Objava

Splošni pogoji spletnega mesta www.coris.si so objavljeni na spletnem mestu www.coris.si.


Ljubljana, oktober 2019
Assistance CORIS d.o.o.

Stopiti v stik z nami je preprosto.

Naši člani ekipe vam bodo z veseljem in hitro odgovorili.