O podjetju

O podjetju

Nekaj iz zgodovine

CORIS International Paris (CIP) je bil v Franciji ustanovljen leta 1987. Osnovni namen je bil organizacija pomoči in posredovanje pri reševanju zavarovalniških poslov. Na področju zavarovalne asistence je ravno Francija vodilna država v Evropi.
Kratica CORIS (Compagnie de Reglement International de Sinistres) v dobesednem prevodu pomeni družba za mednarodno poravnavo škod.

Podjetje Assistance CORIS d.o.o. je bilo v Ljubljani ustanovljeno leta 1993. Podjetje z lastnim asistenčnim centrom že od vsega začetka deluje v prostorih na Ulici bratov Babnik 10 v Ljubljani (Dravlje).

In nekaj iz novejše zgodovine

V letu 2010 je CIP prevzelo francosko podjetje April International, ki je s tem postalo tudi večinski lastnik podjetja Assistance CORIS d.o.o. (več o Aprilu na www.april.com).

Posledica spremembe v lastniški strukturi bo tudi preimenovanje našega podjetja, ki bo postalo April Slovenija Assistance d.o.o. Sprememba se bo zgodila, ko bomo pridobili vsa potrebna soglasja. Naša primarna dejavnost še vedno ostaja Coris zavarovanje.

Podatki o podjetju

Naziv: Assistance CORIS d.o.o.
Naslov: Ulica bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana
ID številka: SI67556639
Matična številka: 5775582
Vpis v SRG: 1/23824/00
Osnovni kapital: 12.855,51€
TRR: 02085-0020272783, NLB d.d., Ljubljana
IBAN: SI56020850020272783
SWIFT: LJ BASI2X
Telefon: + 386 1 5133 500
Faks: + 386 1 519 16 98
E-mail: coris@coris.si
Spletna stran: www.coris.si
Copyright April © 2017 | Tehnična izvedba TriTim spletne in mobilne rešitve