• Izbira zavarovanja
  • Osebni podatki
  • Povzetek in plačilo

1. Izberite tip zavarovanja

Celoletno zavarovanje - Hrvaška

2. Izberite vrsto zavarovanja

Posamezno zavarovanje

Število potnikov:
ali

Družinsko zavarovanje

  • vsaj 2 osebi
  • Družine na istem naslovu
  • Starši in njihovi otroci do 26. leta
Število potnikov:

Izberi področje veljave

Croatia

3. Trajanje zavarovanja

*V kolikor zavarovanje sklepate iz tujine, vam zavarovanje 1. dan ne velja za poškodbe in prve 3 dni ne velja za bolezni.

4. Zavarovanje zloma

5. Športne aktivnosti

6. Kritja

Zdravstveno

Osnovno

20.000 €

Zdravstveno

Medicinska oskrba in obisk zdravnika
Kriti so nujni stroški medicinske oskrbe in obisk zdravnika, ki so posledica nezgode ali bolezni zavarovanca v tujini.
Zdravljenje
Kriti so nujni stroški zdravljenja, ki so posledica nezgode ali bolezni zavarovanca v tujini. Obsegajo zdravljenje do dne, ko zdravstveno stanje zavarovanca le temu dovoljuje prevoz v domovino, kjer bo nadaljeval z zdravljenjem.
Akutno poslabšanje kroničnih bolezni (omejen skupni znesek)
1000 €
Nujna zdravniška oskrba, prevoz, zdravila in vsi drugi stroški iz kritij zdravstvenega zavarovanja so v zvezi z akutnim poslabšanjem kroničnih bolezni pokriti do omejenega kritja, navedenega v preglednici zavarovalnih kritij. Za namene te police ima kronična bolezen vsaj eno od naslednjih karakteristik: - potrebuje trajno ali dolgoročno spremljanje s posvetovanji, pregledi, obiski pri zdravniku in / ali preiskavami; - potrebuje stalni ali dolgoročni nadzor ali lajšanje simptomov; - zahteva rehabilitacijo ali pa zavarovančevo usposobljenost za obvladovanje bolezni; - trajanje bolezni ni določljivo; - nima znanega zdravila; - se ponavlja ali je verjetno, da se bo ponovila.
Zdravila in zdravniški pripomočki
Vključeni so stroški zdravil in zdravniških pripomočkov, izdanih na zdravniški recept ali predpisanih na zdravniškem izvidu, potrebnih za zdravljenje nujnega akutnega zdravstvenega stanja.
Nujne zobozdravstvene storitve
100 €
V kritje so vključeni nujni stroški za zobozdravstveno pomoč, ki je potrebna za odpravo akutne bolečine zaradi bolezni ali sveže poškodbe zobovja, vključno z ekstrakcijo zoba. To pa ne vključuje stroškov za dokončno zdravljenje, ki bi odpravilo zobozdravstveni problem.
Prevoz do najbližje bolnišnice in nazaj
Vključeni so stroški prevoza zavarovanca do najbližje bolnišnice ali klinike in nazaj do prvotne lokacije v tujini.
Prevoz v domovino
Kriti so stroški prevoza obolelega ali poškodovanega zavarovanca v domovino, če mu zdravstveno stanje to dopušča, s tem da se predhodno pridobi soglasje asistenčne družbe in se zavarovanec iz zdravstvenih razlogov ne more vrniti v domovino na način, kot je to prvotno nameraval.
Prevoz in bivanje za osebo, ki ostane v spremstvu zavarovanca
Kriti so dodatni stroški prevoza in stroški bivanja za osebo, ki na zahtevo oziroma po priporočilu lečečega zdravnika ostane v spremstvu zavarovanca oziroma stroški prevoza ožjega sorodnika iz domovine do kraja hospitalizacije, če zavarovancu ni mogoče zagotoviti drugačnega spremstva. Če je zavarovanec mladoletna oseba, se krijejo dodatni stroški prevoza in stroški bivanja za osebo, ki ostane v spremstvu zavarovanca, ne glede na to ali je spremstvo priporočil lečeči zdravnik.
Spremstvo in prevoz mladoletnega otroka
Kriti so stroški prevoza zavarovančevega otroka, mlajšega od 18 let, do stalnega bivališča, kot tudi stroški prevoza njegovega spremljevalca v primeru zavarovančeve hospitalizacije ali smrti, če otrok ostane brez spremstva odrasle osebe.
Prevoz družinskega člana
Vozovnica
Kriti so stroški obiska zavarovanca. Vključeni so stroški povratne vozovnice za javni prevoz (ekonomski razred) za enega družinskega člana, če se zavarovanec iz zdravstvenih razlogov ne more vrniti v domovino in je hospitaliziran več kot 7 dni iz razlogov, kritih po teh pogojih.
Prevoz posmrtnih ostankov v domovino zavarovanca
Kriti so stroški prevoza posmrtnih ostankov zavarovanca iz tujine v domovino.
Povratek v domovino v primeru smrti ali resnega zdravstvenega stanja družinskega člana
Vozovnica
V primeru smrti ali resnega zdravstvenega stanja družinskega člana so kriti stroški organizacije nujne vrnitve zavarovanca v domovino. Kriti so stroški prestavitve letalske karte oz. povratnega rednega poleta (ekonomski razred), če prestavitev ni možna ali ni možna vožnja z vlakom (1. razred).
Copyright April © 2017 | Tehnična izvedba TriTim spletne in mobilne rešitve