Zavarovanje za tujino

Zavarovanje za tujino

CORIS APRIL

Zavarovanje za tujino z asistenco CORIS krije nujne stroške, ki v tujini nastanejo kot posledica novonastale bolezni ali poškodbe. Zavarujete se lahko kot posameznik, družina ali skupina, ki potuje skupaj.

Krijemo tudi prevoze

Mi bomo naredili vse, da se varno vrnete domov.

Več kot 20 let izkušenj

Več kot 2 desetletji izkušenj pravita, da imamo najbolj zanesljivo ekipo.

Lasten asistenčni center

Ko potrebujete pomoč, smo neposredna zveza z zdravnikom.

Če ste v tujini zasebno ali službeno, vas nesreča lahko ujame kjerkoli, zato je prav, da ste nanjo pripravljeni. Naš asistenčni center vam bo pomagal od prvega klica do prihoda domov in bo v neposrednem stiku z vašo bolnico ali lečečim zdravnikom, da boste kar najhitreje dobili najbolj točne informacije. Brez skrbi, tudi stroške klicev na našo asistenco bomo pokrili mi.

Zakaj potrebujete zavarovanje?

Medtem ko vi počitnikujete, nesreča dela nadure. Zavarovanje za tujino je ključno za brezskrbno potovanje.

Kdo se lahko zavaruje?

Zavarovanje je namenjeno vsem, ki v tujino potujete za manj kot 1 leto:
 • Posamezniki na dopustu ali službeni poti
 • Družine, ki potujejo skupaj
 • Skupine ljudi, ki potujejo skupaj

Kako uveljavljate zavarovanje?

V primeru potrebe po zdravstveni asistenci, pokličite naš asistenčni center. Pripravite podatke na polici:
 • Ime in priimek.
 • Številko police, če jo imate pri sebi.

Številka asistenčnega centra:

01 519 20 20 (24/7)

Kritje

Osnovno

25.000 €

Dvojno

50.000 €

Trojno

100.000 €
Nujna zdravstvena pomoč v primeru nezgode
Do zneska navedenega na polici so kriti stroški nujnih zdravstvenih storitev v tujini, ki so posledica nezgode zavarovanca v tujini.
Nujna zdravstvena pomoč v primeru bolezni
Do zneska navedenega na polici so kriti stroški nujnih zdravstvenih storitev v tujini, ki so posledica bolezni ali akutne bolezni zavarovanca v tujini.
Akutno poslabšanje kroničnih bolezni
400 €
800 €
1200 €
Kriti so stroški zdravljenja akutnega poslabšanja za naslednje kronične bolezni: bolezni srca, ledvičnih kamnov, astme in sladkorne bolezni.
Zdravila
Kriti so stroški nakupa zdravil in zdravniških pripomočkov izdanih na zdravniški recept ali predpisanih na zdravniškem izvidu.
Nujne zobozdravstvene storitve
100 €
200 €
300 €
Zavarovanje krije nujno zobozdravstveno pomoč, ki je potrebna za odpravo akutne bolečine zaradi bolezni ali sveže poškodbe zobovja, vključno z ekstrakcijo zoba, do zneska v preglednici kritij navedeni na koncu teh pogojev.
Repatriacija (prevoz v domovino)
25.000 €
50.000 €
100.000 €
V primeru težje bolezni ali poškodbe so kriti stroški prevoza obolelega ali poškodovanega zavarovanca v domovino s predhodnim soglasjem asistenčne družbe, če se zavarovanec iz zdravstvenih razlogov ne more vrniti v domovino na način, kot je to prvotno nameraval.
Prevoz družinskega člana v primeru hospitalizacije
vozovnica
vozovnica
vozovnica
V primer hospitalizacije zavarovanca bo zavarovalnica krila stroške povratne vozovnice za javni prevoz (ekonomski razred) obiska za enega družinskega člana, če se zavarovanec iz zdravstvenih razlogov ne more vrniti v domovino in je hospitaliziran več kot 7 dni iz razlogov kritih po teh pogojih.
Prevoz posmrtnih ostankov v domovino
V primeru smrti zavarovanca so kriti stroški prevoza posmrtnih ostankov zavarovanca v domovino.
Spremstvo mladoletnega otroka
Kriti so stroški prevoza zavarovančevega otroka, mlajšega od 18 let, do stalnega bivališča, kot tudi stroški prevoza njegovega spremljevalca v primeru zavarovančeve hospitalizacije ali smrti.
Povratek v primeru smrti družinskega člana
Zavarovanje krije stroške organizacije nujne vrnitve v domovino v izrednih primerih (težja bolezen ali smrt družinskega člana v domovini). Kriti so stroški prestavitve letalske karte oz. povratnega rednega poleta (ekonomski razred), če prestavitev ni možna ali vožnje z vlakom (1. razred) zavarovanca v domovini.
Starost
do 75 let
do 75 let
do 75 let
Po tem ceniku se lahko zavarujejo osebe stare do dopolnjenega 75. leta starosti.
Doplačila za starost od 75 do 85 let
50%
50%
50%
Osebe v starosti od 75 do 85 let imajo 50% doplačilo na premijo.
Doplačila za starost nad 85 let
100%
100%
100%
Osebe starejše od 85 let imajo 100% doplačilo na premijo.

Multirisk

Preklic leta
100 €
150 €
250 €
Če preklic leta in čakanje na naslednji let traja več kot 6 ur, so kriti stroški (ob predložitvi originalnih računov) za:
 • nastanitev,
 • prevoz do bližnje nastanitve,
 • restavracijski obrok,
 • napitke,
 • nujne telefonske klice.
Izguba/kraja prtljage
150 €
250 €
400 €
Za prtljago se štejejo predmeti namenjeni osebni rabi, ki so pod stalnim nadzorom in so mu bili odtujeni (tatvina/rop) ali izgubljeni med transportom, za katerega je odgovorna tretja oseba.
Za predmete namenjene osebni rabi se prenosni telefon, fotoaparat, kamera, MP3 predvajalnik, tablica ali prenosni računalnik štejejo le, če so bili zavarovancu odtujeni s silo s strani tretje osebe (rop/tatvina).
Zamuda prtljage
30 €
60 €
90 €
Če prtljaga ali let zavarovanca zamuja vsaj 4 ure, se krijejo stroški nujnih nakupov do dogovorjenega zneska.
*Nujni stroški:
 • Zamuda leta: stroški za restavracijski obrok in osvežilne napitke ob predložitvi originalnih računov
 • Zamuda prtljage: stroški za nakup nujno potrebnih oblačil / obutve, zdravil in toaletnih potrebščin, ob predložitvi originalnih računov
Izguba ali kraja osebnih dokumentov
50 €
75 €
100 €
Če zavarovanec izgubi ali so mu bili odtujeni (tatvina/rop) uradni osebni dokumenti, potrebni za povratno potovanje (potni list in/ali osebna izkaznica), so kriti stroški izdelave novih uradnih osebnih dokumentov.
Organizacija pravne pomoči
Asistenčna družba bo zavarovancu organizirala pravno pomoč, če bo v tujini sodno preganjan zaradi kazenske ali civilne odgovornosti. Pravna pomoč pomeni, da bomo zavarovancu zagotovili imena in naslove odvetnikov in odvetniških pisarn za njegovo pravno obrambo. Asistenčna družba lahko organizira tudi pomoč prevajalca. Stroški pravne obrambe niso kriti.
Nujno nakazilo denarja
2.000 €
3.000 €
4.000 €
CORIS zavarovancu nakaže znesek, ki ga vnaprej plača oz. zanj jamči sorodnik zavarovanca, medtem ko strošek mednarodnega nakazila krije zavarovalnica.
Nujen prenos sporočil
Kadar nastanek zavarovalnega primera zahteva spremembo zavarovančevega bivanja v tujini, bo asistenčna družba organizirala prenos nujnih sporočil in rezervacijske storitve. Sporočila bo prenesla družini zavarovanca ali na želeni službeni naslov. Asistenčna družba bo prilagodila hotelske in letalske rezervacije, rent a car rezervacije in uskladila ostale obveznosti po navodilu zavarovanca.
Nezgodna smrt
10.000 €
20.000 €
30.000 €
Če zavarovanec v času bivanja v tujini utrpi telesno poškodbo, ki neodvisno od drugih vzrokov povzroči njegovo smrt, bo zavarovalnica izplačala odškodnino do višine zavarovalne vsote, ki je dogovorjena na polici. Zavarovalnina se izplača upravičencu (partner, otroci,…).
Civilna odgovornost
25.000 €
50.000 €
100.000 €
Zavarovanje krije škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov (vključno z odvetniškimi in drugimi stroški), ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu. Krite so telesne poškodbe in poškodba lastnine. Zavarovanec NE sme priznati odgovornosti, plačati, ponuditi plačila ali obljubiti plačilo. Kritje odgovornosti je izključeno pri vseh zahtevkih, ki so povezani z vožnjo ali upravljanjem motornih vozil, zračnih ali vodnih plovil, igranjem golfa in pri vseh zimskih športih.
Predujem varščine
2.500 €
5.000 €
10.000 €
Če je zavarovanec dolžan lokalnim oblastem v tujini plačati varščino, lahko to zanj v njegovem imenu stori asistenčna družba. Pred nakazilom varščine mora zavarovanec podpisati zavezo za vračilo tega zneska.

Informativni izračun

Enkratno plačilo ob zaključku sklenitve.

Copyright April © 2017 | Tehnična izvedba TriTim spletne in mobilne rešitve